AutoHotkey

Z Moje wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

AutoHotkey (używa się także skrótu AHK) – skryptowy język programowania typu open source umożliwiający automatyzację akcji wykonywanych za pomocą klawiatury i myszki w systemie Windows. Potrafi on symulować wciśnięcie dowolnej sekwencji klawiszy i dowolne ruchy myszką. Umożliwia zdefiniowanie własnych skrótów klawiszowych, kreowanie własnych aplikacji z okienkami, a także kompilowanie skryptów AutoHotkey do postaci programu dla Windows.

    • Klawiatura
^Up::Send {Volume_Up 1} ; Głośniej dźwięk, numer oznacza skok.
^Down::Send {Volume_Down 1} ; Ciszej dźwięk, numer oznacza skok.
Rwin::Send {Volume_Mute}  ; Wycisz dżwięk
Lalt::Ralt ; Prawy ALT = Lewy ALT
^Numpad0::Suspend ; Wstrzymaj wykonywanie skrytpu
Ralt & l::Send {U+142} ; Prawy alt + l = ł Po Send jest kod unicode
^Left::Click, 5 ; klawisz menu , klik myszy , ile razy
^1::Run http://shebang.pl/dokumentacje/autohotkey/kurs-wstepny/ ; kurs AutoHotkey
^2::Run www.google.pl
^3::Run D:\Gry\Age of Empires III - Complete Collection\bin\age3.exe
^4::
Run C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-RunApp.exe -json
Sleep, 18000 ; 18 sekund
Click 83, 72 ; klik myszy, współrzędne menu. Windows Spy->Follow Mouse
Sleep, 1000 ; sekunda
ImageSearch, foundX, foundY, 0, 0, %A_ScreenWidth%, %A_ScreenHeight%, Seaport.png ; wyszukuje obrazek
wynikX := foundX + 40 ; wynik działania. środek obrazka
wynikY := foundY + 40 ; wynik działania. środek obrazka
Click, %wynikX%, %wynikY% ; współrzędne obrazka Seaport.png
return
^5::
Run C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-RunApp.exe -json
Sleep, 18000 ; 18 sekund
Click 83, 72 ; klik myszy, współrzędne menu. Windows Spy->Follow Mouse
Sleep, 1000 ; sekunda
ImageSearch, foundX, foundY, 0, 0, %A_ScreenWidth%, %A_ScreenHeight%, CardHeroes.png ; wyszukuje obrazek
wynikX := foundX + 40 ; wynik działania. środek obrazka
wynikY := foundY + 40 ; wynik działania. środek obrazka
Click, %wynikX%, %wynikY% ; współrzędne obrazka CardHeroes.png
return
^6::Send {Volume_Up 1} ; Głośniej dźwięk, numer oznacza skok.
^7::Send {Volume_Down 1} ; Ciszej dźwięk, numer oznacza skok.
Ins::Send {Volume_Mute}  ; Wycisz dżwięk
    • Działa tylko w aktywnym oknie Firefox
#IfWinActive, ahk_exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
Numpad4::Backspace ; strona wstecz
Numpad6::+Backspace ; strona do przodu
Numpad7::!Home ; strona domowa
Numpad1::^r ; odśwież
Numpad8::^+ ; powiększ stronę
Numpad5::^0 ; pozmiar pierwotny
Numpad2::^- ; pomniejsz stronę
Numpad9::Home ; początek strony
Numpad3::End ; koniec strony
Numpad0::^t ; nowa karta
NumpadDot::^w ; zamknij kartę
^Numpad0::Suspend ; wstrzymanie wykonywania skryptu
Numpad0::Click, 1 ; klik myszy, ile razy
    • Kliknięcie Ctrl+1 (klawiatura numeryczna) daje komunikat który znika.
^Numpad0::
if (numer == 1) {
numer = 2
MsgBox, 0, Firefox - komunikat, Firefox - skróty włączone, 5
} else {
numer = 1
MsgBox, 0, Firefox - komunikat, Firefox - skróty wyłączone, 5
}
return
    • Oblicza średnią prestiżu w Card Heroes
#IfWinActive, ahk_exe firefox.exe
WheelUp::
Send, ^c
prestiz = %ClipBoard%
prestiz := prestiz * 1000
prestiz := round(prestiz)
MsgBox, , Prestiż, Prestiż = %prestiz%, 3
return
WheelDown::
Send, ^c
walki = %ClipBoard%
wynik := prestiz / walki
wynik := ceil(wynik)
ClipBoard = %wynik%
MsgBox, , Card Heroes, Prestiż = %prestiz% `n Walki = %walki% `n Prestiż / Walki = %wynik%, 4
return